Lộ trình học riêng biệt

By chinhnguyen

Lộ trình học riêng biệt

Học viên được chia thành 5 cấp độ A1, A2, B1, B2 và C1. Tùy vào kết quả kiểm tra đầu vào, học viên sẽ có lộ trình học riêng.