Rút ngắn thời gian học

By chinhnguyen

Rút ngắn thời gian học

Lớp 1 kèm 1 nên thời lượng tương tác với giáo viên tăng lên đáng kể  giúp rút ngắn thời gian học so với lớp học truyền thống.