Nguyễn Huỳnh Công Nghĩa

By chinhnguyen

Nguyễn Huỳnh Công Nghĩa

Công việc của tôi khá bận rộn nên tôi không có thời gian để đến các trung tâm học tiếng Anh. Nhờ học ở VietPhilOnline mà tôi có thể chủ động trong việc sắp xếp lịch học của mình