Video lớp học mẫu

Lớp giao tiếp cùng giáo viên Reymart

Lớp học 1 kèm 1 với cô Genice

Một buổi luyện phát âm với cô Genice